FORMY PŁATNOŚCI ORAZ KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby płatności:

– Płatność przelewem

– Płatności Przelewy24

– Płatności BLIK

– Płatność PayPal

– Płatność gotówką przy odbiorze ( przy wcześniejszym ustaleniu ).

Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa produktu do klienta jest bezpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej.

Odbiór osobisty produktu przez klienta jest możliwy ( przy wcześniejszym ustaleniu ).

Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

– Przesyłka kurierska

– Inne ustalone wcześniej

Termin dostawy produktu do klienta wynosi 3-7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu do klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.

Termin gotowości produktu do odbioru przez klienta – w przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 2 Dni Roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient zostanie dodatkowo poinformowany przez sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej klienta. Początek biegu terminu gotowości produktu do odbioru przez klienta liczy się w następujący sposób:

– W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedawcy.